AppotaHome: Quy định về KHUYẾN MÃI và GIẢM GIÁ

Tin Tức Khác

QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI & GIẢM GIÁ

Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng. AppotaHome sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại và các mã giảm giá sản phẩm. Vì vậy, để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ lợi ích cho khách hàng. AppotaHome có quyền từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng quá nhiều. Hoặc có mục đích mua đi bán lại khi khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại.

Thể lệ và điều khoản của mỗi chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật tại Website AppotaHome theo từng thời điểm. Và có thể được thay đổi tùy theo quyết định của AppotaHome.

AppotaHome có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện trên. Đồng thời không có nghĩa vụ phải thông báo đến khách hàng. Vì vậy, khách hàng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ thể lệ của từng chương trình khuyến mãi tại thời điểm đặt hàng.

AppotaHome: Khuyến mãi giảm giá
Quy định về các chương trình Khuyến mãi, giảm giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *